Contact us

 Your current location:Home contact us

Factory address:Jiangsu province Kunshan City Qiandeng Town Shipu Songnan Road No. 89

Yao Manager:13818206468

Tel:0512-57901848 / 0512-57901648

Fax:0512-57901648

E-mail:yueou2007@163.com


Showroom sales address:Huaxin Town Qingpu District Shanghai City Huateng Road No. 1189, A6-3

Yao Manager:13818206468

Tel:021-59752137 / 021-59752933

Fax:021-59752933

E-mail:yueou2007@163.com